Er zitten geen producten in uw winkelwagen

Voorwaarden & wetgeving

AllweCare medical B.V.

Voorwaarden
a. Download hier onze verkoop- en leveringsvoorwaarden van AllweCare medical B.V. business to business.
b. Download hier onze algemene voorwaarden van de AllweCare medical B.V. webwinkel.
c. Download hier onze cookieverklaring.
d. Download hier onze milieubeleidsverklaring.

Disclaimer website
De informatie in deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld naar de op het moment van schrijven geldende medische- en technische stand van zaken. Voor de juistheid en volledigheid kan echter niet worden ingestaan. Op ieder moment kan de informatie zonder vooraankondiging worden gewijzigd.  Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. AllweCare medical B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. AllweCare medical B.V. en alle overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor de informatie waarnaar wordt doorverwezen. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van AllweCare medical B.V. Nederlands recht is van toepassing.

Gedragscode Medische Hulpmiddelen
AllweCare medical B.V. houdt zich aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. De gedragscode kunt u hier nalezen. Tevens houden wij ons aan de Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen. Deze kunt u hier nalezen. AllweCare medical B.V. is lid van de FHI (Federatie van Technologiebranches) en volgt daarmee ook de Medtech 'Code of Ethical Business Practice'. U kunt deze code hier nalezen.

Privacyverklaring
Klik hier om onze privacyverklaring te lezen als PDF. U kunt de software hiervoor verkrijgen op https://get.adobe.com/nl/reader/

Retourzendingen
Lees artikel 10 van onze Algemene voorwaarden 'webwinkel' (zie hierboven) voor meer informatie over retourzendingen.

Klachtenregeling
Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze producten of dienstverlening. Blijf er niet mee zitten, maar meld dit bij ons! Wij nemen iedere klacht in behandeling en de klacht kunt u doorgeven per e-mail (info@allwecare.nl) of per telefoon (024-6777800). Is het een klacht met betrekking tot een product, dan kunnen wij u vragen om het product kostenloos naar ons op te sturen. Gooi een product dus niet weg en bewaar ook de verpakking. Hierop staat voor ons belangrijke informatie! Lees ook onze bovenstaande privacyverklaring om te weten hoe wij uw informatie bewaren.
+31 (0)24 - 677 78 00