Er zitten geen producten in uw winkelwagen

Voorwaarden & wetgeving

AllweCare medical B.V.

Voorwaarden
a. Download hier onze algemene voorwaarden van AllweCare medical B.V. business to business.
b. Download hier onze algemene voorwaarden van de AllweCare medical B.V. webwinkel.

Disclaimer website
De informatie in deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld naar de op het moment van schrijven geldende medische- en technische stand van zaken. Voor de juistheid en volledigheid kan echter niet worden ingestaan. Op ieder moment kan de informatie zonder vooraankondiging worden gewijzigd.  Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. AllweCare medical B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. AllweCare medical B.V. en alle overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor de informatie waarnaar wordt doorverwezen. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van AllweCare medical B.V. Nederlands recht is van toepassing.

Gedragscode Medische Hulpmiddelen
AllweCare medical B.V. houdt zich aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. De gedragscode kunt u hier nalezen. Tevens houden wij ons aan de Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen. Deze kunt u hier nalezen.

Privacyverklaring
Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren wat er gebeurd met uw informatie als u met ons samenwerkt of wanneer u contact legt met ons bedrijf. Dit kan zijn door ons te bellen, een advertentiecoupon in te sturen, met ons te chatten of een e-mail, postpakket of brief naar ons te sturen.

AllweCare medical B.V. bewaart geen medische informatie en uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Als wij informatie bewaren heeft dat betrekking op de volgende doelen:

a. Onderzoeksgegevens: Een belangrijk deel van onze activiteiten bestaat uit het faciliteren van gedegen productonderzoek van de medische hulpmiddelen die wij distribueren. Dit geldt voor nieuwe producten als ook voor verbetering van onze bestaande producten. De data- en beeldinformatie wordt uitsluitend anoniem aan ons verstrekt en zal zonder toestemming van de onderzoekers, alsmede de personen die zijn onderzocht en toestemming hebben verleend aan de onderzoekers, niet aan derden worden verstrekt, nog worden gebruikt in communicatie uitingen van welke strekking dan ook. Alle anonieme onderzoeksinformatie wordt digitaal bewaard gebruikmakend van een beveiligde elektronische omgeving. Gepubliceerde onderzoeken en artikelen zijn op onze website terug te vinden op de pagina van het betreffende medische hulpmiddel.

b. Productklacht of bestelling: Wanneer u als eindgebruiker (via een tussenleverancier) een productklacht bij ons meldt of een (proef)product bij ons bestelt, dan zijn wij als distributeur van medische hulpmiddelen wettelijk verplicht i.v.m. veiligheid, transparantie en traceerbaarheid zoals vastgelegd in de Medical Device Regulations (EU 2017|745 - artikel 10.8) om de naam en contactgegevens in combinatie met de betreffende productklacht met lotnummer en expiratiedatum, gedurende 10 jaar te bewaren. Dit is onderdeel van de technische documentatie van de fabrikant en dit stelt deze fabrikant tevens in staat om een post-market surveillance of product recall van een medisch hulpmiddel uit te voeren. Informatie over producten wordt zonder persoonsgegevens aan fabrikanten verstrekt. Alle gegevens worden bewaard in een beveiligde elektronische omgeving.

c. Informatieverstrekking: Als wij middels een ingevulde en ondertekende antwoordkaart hebben vernomen dat u op de hoogte wilt worden gehouden van nieuwe product- of marktontwikkelingen, dan zullen wij uw naam en contactgevens daarvoor in een beveiligde elektronisch database gedurende maximaal 3 jaar bewaren. Iedere 3 jaar zullen wij u opnieuw vragen of u van ons informatie wilt blijven ontvangen. Krijgen wij daarop binnen een periode van 1 maand geen of een ontkennende reactie, dan zullen wij uw informatie binnen 1 à 2 werkdagen verwijderen. Wilt u om wat voor redenen dan ook, dat uw informatie uit onze database voor informatieverstrekking wordt verwijderd, stuur dan een e-mail naar info@allwecare.nl of bel tijdens kantooruren 024-6777800 en wij verwerken dit binnen 1 à 2 werkdagen.
+31 (0)24 - 677 78 00