Er zitten geen producten in uw winkelwagen

Voorwaarden & wetgeving

AllweCare medical B.V.

Voorwaarden
a. Download hier onze algemene voorwaarden van AllweCare medical B.V. business to business.
b. Download hier onze algemene voorwaarden van de AllweCare medical B.V. webwinkel.

Disclaimer website
De informatie in deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld naar de op het moment van schrijven geldende medische- en technische stand van zaken. Voor de juistheid en volledigheid kan echter niet worden ingestaan. Op ieder moment kan de informatie zonder vooraankondiging worden gewijzigd.  Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. AllweCare medical B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. AllweCare medical B.V. en alle overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor de informatie waarnaar wordt doorverwezen. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van AllweCare medical B.V. Nederlands recht is van toepassing.

Gedragscode Medische Hulpmiddelen
AllweCare medical B.V. houdt zich aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen die in 2012 van kracht is geworden. De gedragscode kunt u hier nalezen.

Privacyverklaring
Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren wat er gebeurd met uw informatie als u met ons samenwerkt of wanneer u contact legt met ons bedrijf. Dit kan zijn door ons te bellen, een advertentiecoupon in te sturen, met ons te chatten of een e-mail naar ons te sturen.

a. Onderzoeksgegevens: Een belangrijk deel van onze activiteiten bestaat uit het faciliteren van gedegen productonderzoek van de medische hulpmiddelen die wij vertegenwoordigen. Dit geldt voor nieuwe producten als ook voor verbetering van onze bestaande producten. De data- en beeldinformatie die daarbij verkregen wordt, zal zonder toestemming van de onderzoekers alsmede de personen die zijn onderzocht, niet aan derden worden verstrekt, nog worden gebruikt in communicatie uitingen van welke strekking dan ook. Alle informatie wordt digitaal en beschermd bewaard gebruikmakend van cloud technologie. Gepubliceerde onderzoeken en artikelen zijn op onze website terug te vinden op de pagina van het betreffende medische hulpmiddel.

b. Persoonsgegevens: Wanneer u contact legt met AllweCare medical B.V. bewaren wij alleen informatie die betrekking heeft op het gebruik en (dis)functioneren van onze producten. Wij zijn als vertegenwoordiger in Nederland van vele fabrikanten verplicht om deze data te bewaren, zodat de fabrikant een betrouwbare post-market surveillance van medische hulpmiddelen kan uitvoeren. Zo blijft een hoge veiligheid voor de patiënt van onze medische hulpmiddelen gewaarborgd. Wanneer een persoon ons toestemming verleent brengen wij hem of haar op de hoogte van nieuwe productontwikkelen. Alle gegevens worden digitaal en beschermd bewaard gebruikmakend van cloud technologie. Persoonsgegevens zullen door AllweCare medical B.V. niet aan derden worden verstrekt.

c. Verwijdering persoonsgegevens: Wilt u dat uw informatie uit onze database wordt verwijderd, stuur dan een e-mail naar info@allwecare.nl en wij verwerken dit binnen 1 à 2 werkdagen.
+31 (0)24 - 677 78 00