Er zitten geen producten in uw winkelwagen

Voorwaarden & wetgeving

AllweCare medical B.V.

Voorwaarden
a. Download hier onze algemene voorwaarden van AllweCare medical B.V. business to business.
b. Download hier onze algemene voorwaarden van de AllweCare medical B.V. webwinkel.
c. Download hier onze cookieverklaring.

Disclaimer website
De informatie in deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld naar de op het moment van schrijven geldende medische- en technische stand van zaken. Voor de juistheid en volledigheid kan echter niet worden ingestaan. Op ieder moment kan de informatie zonder vooraankondiging worden gewijzigd.  Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. AllweCare medical B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. AllweCare medical B.V. en alle overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor de informatie waarnaar wordt doorverwezen. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van AllweCare medical B.V. Nederlands recht is van toepassing.

Gedragscode Medische Hulpmiddelen
AllweCare medical B.V. houdt zich aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. De gedragscode kunt u hier nalezen. Tevens houden wij ons aan de Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen. Deze kunt u hier nalezen.

Privacyverklaring - AllweCare medical B.V. - 25 mei 2018 (v1)
Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren wat er gebeurd met uw informatie als u met ons samenwerkt, een product van ons ontvangt of wanneer u contact legt met ons bedrijf. Dit kan zijn door ons te bellen, een advertentiecoupon in te sturen, met ons te chatten of een e-mail, postpakket of brief naar ons te sturen. AllweCare medical B.V. bewaart alleen persoonsgegevens op basis van de grondslag overeenkomst wanneer wij een medisch hulpmiddel uitleveren aan een eindgebruiker. Deze overeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

a. Verordening
Wij zijn als distributeur van medische hulpmiddelen i.v.m. transparantie en traceerbaarheid zoals vastgelegd in de Verordening Medische Hulpmiddelen, wettelijk verplicht volgens de Verordening Medische Hulpmiddelen (MDR - EU 2017|745 - artikel 10.8) om leveringsdata van iedere verzending bestaande uit (zorginstellings)naam, contactgegevens en het geleverde product, gedurende 10 jaar te bewaren. Zo kan de fabrikant een betrouwbare post-market surveillance of product recall van medische hulpmiddelen uitvoeren.

b. Proefverpakking
Wanneer u een proefverpakking van één onze producten direct van AllweCare medical B.V. ontvangt, dan bewaren wij uw naam, adresgegevens en de artikelcode, lotnummer en expiratiedatum van het product. Ontvangen wij de proefverpakking ongeopend retour, dan worden uw persoonsgegevens verwijderd. Wij bieden als distributeur uitgebreide informatie over het juiste gebruik van onze medische hulpmiddelen. Immers een verkeerd gebruik kan leiden tot klachten, verspilling, ongemak en extra zorgkosten. In het geval dat u een proefverpakking van ons ontvangt en er is overleg over het gebruik van dit product via de telefoon, e-mail, chat of bij een huisbezoek, dan wordt deze informatie over uw productgebruik gedurende de wettelijke termijn bewaard (zie a.). Van informatie die betrekking heeft op het door u gebruikte product, wordt u op de hoogte gehouden.

c. Productklachten
Wanneer u een klacht meldt over een proefverpakking die u rechtstreeks van ons heeft ontvangen, dan bewaren wij uw naam, adresgegevens, de artikelcode, lotnummer en expiratiedatum van het product en de beschrijving van het disfunctioneren van het product. Heeft u een klacht over één van onze producten die geleverd is via een zorginstelling, apotheek of medisch speciaalzaak, dan verwijzen wij u door naar die betreffende leverancier. De klachtmelding wordt dan via deze leverancier anoniem aan ons gemeld.

d. Bezoek van een medewerker
Een bezoek van een medewerker heeft als doel om productinformatie te verstrekken met betrekking tot het goed gebruik, de veilige opslag of de inkoop van het product. Van dit bezoek wordt een bezoekverslag gemaakt met informatie in relatie tot het betreffende product of de producten. Voor een goed gebruik van onze medische hulpmiddelen zullen wij ook productwijzigingen of verbeteringen doorgeven aan de bezochte persoon. Deze informatie wordt bewaard zolang de relatie actief is en kan desgewenst worden opgevraagd. Wanneer de relatie niet meer actief is wordt alle informatie met uitzondering van de adresgegevens maximaal 3 jaar bewaard en daarna verwijderd.

Alle gegevens worden digitaal bewaard, waarbij gebruik wordt gemaakt van een beveiligde cloud omgeving. Persoonsgegevens worden door AllweCare medical B.V. niet aan derden verstrekt.

+31 (0)24 - 677 78 00