AllweCare medical BV

NEDERLANDSE DISTRIBUTEUR EN IMPORTEUR VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN
Sinds maart 2014 distribueert en importeert AllweCare medical B.V. in de Nederland, veelal exclusief een groot aantal medische hulpmiddelen op het gebied van wond- en littekenzorg, stomazorg en ergonomische zorg. Om België en Luxemburg ook van dienst te zijn, is daarvoor begin 2019 ons dochterbedrijf AllweCare Belgium opgericht.

HET BREDE KADER
Wereldwijd worden velen soorten medische hulpmiddelen ontwikkeld en lokaal verkocht. Naar schatting vindt bijna 90% van de hulpmiddelen die dagelijks in Nederland worden gebruikt zijn oorsprong in het buitenland. Zonder de juiste kennis, kunde en begeleiding waren deze producten nooit bekend geworden bij onze zorgprofessionals en patiënten. Laat staan op een adequate en efficiënte wijze ingezet en gebruikt. Waar een fabrikant niet in staat is om zelfgeproduceerde hulpmiddelen te vermarkten, is een distributeur of importeur de aangewezen partner om dit te verzorgen.

ACHTERGRONDINFORMATIE ALLWECARE MEDICAL BV
Door een unieke samenloop van omstandigheden en vanuit een persoonlijke ambitie hebben (v.l.n.r. op de foto) Leander van Haaften, Ton Mulder en Remko van Oss, AllweCare medical B.V. opgericht. Door hun goede persoonlijke relatie met een groot aantal gerenommeerde fabrikanten wereldwijd, is het de drie oprichters gelukt om langlopende exclusieve import- en distributieafspraken te maken.

ORGANISATIE
Het dagelijks bestuur bestaat uit de drie oprichters die leiding geven aan een organisatie van om en nabij de 20 mensen. De focus ligt vooral op het promoten en begeleiden van de medische hulpmiddelen in Nederlandse ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en thuiszorgorganisatie, zowel bij de voorschrijvers en gebruikers, als eindgebruikers. Uiteraard streven we daarbij naar een zo optimaal mogelijke logistieke ondersteuning.

MISSIE
AllweCare medical B.V. levert met name medische hulpmiddelen die een duidelijke meerwaarde hebben voor de gebruiker. Dit alles vanuit de overtuiging dat deze producten het leven van mensen echt kan veranderen. Een hulpmiddel dat optimaal aansluit bij de zorgvraag, verbetert de kwaliteit van leven en verlaagt de toenemende druk op de zorg in Nederland. Mensen zijn hierdoor langer in staat om een gezond en zelfstandig leven te leiden.

VISIE
In een maatschappij die de komende decennia sterk zal vergrijzen, zullen medische hulpmiddelen een wezenlijke rol spelen om de gezondheidszorg werkbaar en betaalbaar te houden. Immers met het juiste hulpmiddel op maat, kan een zorgverlener werk van kwaliteit leveren en de zorgbehoevende, een zelfstandig en menswaardig leven leiden. Wij streven er voortdurend naar om ons assortiment te laten aansluiten op de veranderende behoeften in de zorg. Door promotie met passie en deskundigheid streven wij naar zoveel mogelijk tevreden gebruikers van onze producten.

DOELSTELLINGEN
AllweCare medical stelt zichzelf de volgende vier hoofddoelen:

  1. Voorop lopen met het wereldwijd vinden, onderzoeken en op de markt brengen van bijzondere medische hulpmiddelen, die in de Benelux de gezondheidszorg optimaliseren en de kwaliteit van leven voor de eindgebruiker verbeteren.
  2. Uitmunten in het vervullen van de rol van importeur/distributeur zoals de wetgeving dit voorschrijft en waarbij het juist gebruik van de medische hulpmiddelen door de medewerkers actief wordt uitgedragen danwel ondersteund, zodat iedere potentiële gebruiker van onze medische hulpmiddelen deze kan, wil en correct zal gaan gebruiken.
  3. Garant staan voor een snelle, betrouwbare en wettelijk correcte levering van de medische hulpmiddelen in ons assortiment.
  4. Het hebben van een duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering, zodat iedere medewerker zijn of haar taak in een goede gezondheid en met plezier kan uitvoeren en waarbij we de belasting voor het milieu tot een minimum beperken.