Voorwaarden

Retourzendingen
Lees artikel 10 van onze Algemene voorwaarden 'webwinkel' onderaan de pagina voor meer informatie over retourzendingen.

Proefverpakkingen
AllweCare verstuurt proefverpakkingen altijd in een neutrale verpakking naar de gebruiker of zorgprofessional, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Wij behouden ons het recht voor om het aanvragen van een proefverpakking niet te honoreren. Sommige van onze medische hulpmiddelen worden alleen aan zorgprofessionals verstrekt, omdat hiervoor medische begeleiding noodzakelijk is.

Disclaimer website
De informatie in deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld naar de op het moment van schrijven geldende medische- en technische stand van zaken. Voor de juistheid en volledigheid kan echter niet worden ingestaan. Op ieder moment kan de informatie zonder vooraankondiging worden gewijzigd.  Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. AllweCare medical B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. AllweCare medical B.V. en alle overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor de informatie waarnaar wordt doorverwezen. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van AllweCare medical B.V. Nederlands recht is van toepassing.