NursiCare tepelverband


Borstvoeding geven is natuurlijk, maar niet voor iedere moeder vanzelfsprekend. Zeker als er sprake is van verwondingen aan de tepel. Met Nursicare wordt een snelle genezing professioneel en effectief ondersteund, zodat de borstvoeding niet onderbroken hoeft te worden en de pijn voor de moeder vrijwel direct wordt verzacht.