Wetgeving

MDR
AllweCare medical B.V. houdt zich aan de Medical Device Regulations (MDR) welke ook verankert is in de Nederlandse wet medische hulpmiddelen (link). Hierin vervullen wij de rol van distributeur (artikel 14) en importeur (artikel 12) van medische hulpmiddelen in de MDR. AllweCare heeft hiervoor een QMS (quality management systeem) ISO 9001 (self certified) en zal in 2023/2024 overgaan op ISO 13485:2016.

Gedragscode
AllweCare medical B.V. houdt zich aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). De gedragscode kunt u hier nalezen. Tevens houden wij ons aan de beleidsregels gunstbetoon binnen de wet op de medische hulpmiddelen. Deze kunt u hier nalezen. AllweCare medical B.V. is lid van de FMed (Federatie van Medische Technologiebedrijven) en volgt daarmee ook de Medtech 'Code of Ethical Business Practice'. U kunt deze code hier nalezen.

AVG (privacy)
AllweCare medical B.V. houdt zich aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Dit is binnen ons QMS gewaarborgd. Gegevens worden niet aan derden verstrekt. Zie ook onze privacyverklaring.

GMH (Gunstbetoon)
AllweCare medical B.V. houdt zich aan de wetgeving m.b.t. gunstbetoon welke is verankert in de Nederlandse wet medische hulpmiddelen (link). Dat betekent dat wij niet aan gunstbetoon doen anders dat mogelijk is binnen de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH).

Bijeenkomsten
AllweCare medical B.V. sponsort diverse bijeenkomsten van zorgprofessionals in Nederland. Wij vermelden dit in het Transparantieregister Zorg (link naar GMH artikel 22). Daarvoor bewaren wij in dossier:

  • Een getekende overeenkomst (link naar GMH artikel 9, zie toelichting)
  • Een kloppende begroting (link naar GMH artikel 9, zie toelichting)